3

Het Nieuwe Ondernemen

Wij staan voor het nieuwe ondernemen. Ondernemen vanuit eigen kracht en vrijheid, daar geloven wij in. Dit betekent dat we naast betekenisvol ondernemen, ook sociaal ondernemen. Het ondernemers-tijdperk waarin we leven schreeuwt om verandering. De overgangsfase waarin we nu verkeren, die van het ‘harde ondernemen’ (waarbij geld en macht centraal staan) naar het zachte ondernemen (waarbij zingeving en betekenis er toe doen), biedt enorme kansen voor ondernemers die het echt anders willen doen.

Het nieuwe ondernemen

De pioniers die niet willen blijven hangen in ouderwetse, achterhaalde en stugge principes. Ondernemen zonder angst en het lef hebben om de logge, vastgeroeste beroepsorganisaties die jou belemmeren los te laten. Vanuit je eigen kracht en daarmee alle vrijheid nemen om jouw bedrijf als een klomp goud neer te zetten, precies zoals jij bent. Een zuivere manier om jezelf, je klant en dus de wereld wat mooier te kleuren. Deze wereld begint bij jou als betekenisvolle ondernemer.

Betekenis geven aan je bedrijf

Betekenis geven aan je bedrijf. Zinvol ondernemen. Hoe doe je dat?

Een voorproefje uit ‘De alchemie van het ondernemen’ (oktober 2017), auteur Marian Nissink:

Creëer een bedrijf dat er toe doet. Geef zin aan alles wat je doet. Probeer er altijd naar te streven jouw klant het allerbeste te geven wat je in huis hebt. Draag bij aan iets dat voorbij gaat aan jezelf om je te verbinden met een ander. Wees continu de betere versie van jezelf. Maak het contact met jouw klant betekenisvol door het gezamenlijke scheppingsproces, maak er een belevenis van met een blijvende impact. Houd van elke stap in dit proces. Werk met zuivere intentie vanuit jouw ziel.

Word onderdeel van het keerpunt, groeimoment of kentering in het leven van jouw klant en vergeet daarbij even jouw eigen verlangens. Creëer je maatschappelijke waarde in plaats van meer winst, dan komt dat niet alleen jou en je klant ten goede, het verspreidt zich ook nog eens als een olievlek. Het maakt jou als ondernemer niet uit wat de uitkomst is, zolang je er maar volledig voor jouw klant bent. De uitkomst zal altijd positief zijn, op welke manier ook. Ga boven je eigenbelang staan. Gooi je magie er in, klanten smachten naar een andere benadering. Wees het voorbeeld voor andere ondernemers door je los te maken van het collectieve ‘zo hoort het.’

Aaron Hurst: ‘de betekeniseconomie kun je definiëren als een poging om mensen meer zin te geven in hun leven. Het is een economie waarin waarde ontleend wordt aan het stellen van een doel voor de ondernemer. Dit doel wordt bereikt door doelen te dienen die groter zijn dan hun eigenbelang, waardoor ook persoonlijke groei en gemeenschap bevorderd worden.’ Doordat klanten en consumenten hun voorkeur geven aan een echt betrokken bedrijf, doen ze het financieel ook nog eens beter dande stugge vast-houders die nog steeds in het oude systeem ronddraaien.

Ware winst

Christian Felber schrijft in zijn boek “Ware winst” luid en duidelijk dat we in ons leven en onze onderneming waarden als leidraad zouden moeten nemen. De waarden van onze huidige economie verschillen totaal van de waarden in onze intermenselijke relaties. Onze dagelijkse contacten en onze vriendschappen lopen goed als onze menselijke waarden centraal staan. In de huidige vrije markteconomie zijn de spelregels systematisch gericht op winstbejag en concurrentie en voeren achterhaalde drijfveren als egoisme, hebzucht, gierigheid, afgunst, medogenloosheid en onverantwoordelijkheid de boventoon.

9 menselijke waarden voor betekenisvol ondernemen

Als we ‘terug gaan naar de toekomst’ zoals Kees Klomp, uitvinder van de betekeniseconomie, zo helder verwoordt, omarmen we onze menselijke waarden ook weer in onze economie en betekenisvolle bedrijfsvoering.
Door de menselijke maat weer te omarmen en de volgende menselijke waarden de grondslag te laten zijn van onze ondernemingen, klopt je bedrijf met wie jij bent in de beste versie van je zelf:

1. vertrouwen
2. eerlijkheid
3. erkenning
4. respect
5. luisterbereidheid
6. empathie
7. samenwerking
8. wederzijdse hulp en
9. delen.

Investeer jij in jouzelf en je persoonlijk leiderschap, waarbij je de menselijke waarden integreert in wie jij bent, komt dat automatisch jouw bedrijf ten goede. De Betekeniseconomie is een pleidooi voor een realistische kijk op zaken. De weg voorwaarts is dus de weg terug naar de-en-onze natuur.

Sociaal Ondernemen

Het kapitalisme is gestoeld op de Keynesiaanse economie, de theorie ervan werd ontwikkeld door John Keynes die overleed in 1946. Het gaat er vanuit dat welvaart en welzijn hand in hand gaan. Waarmee groei en consumptie altijd moeten groeien. We hebben in ons huidige millennium gezien dat de wereldwijde spanningen, economische crisissen, milieurampen deze theorie en dit paradigma volstrekt achterhaald is. Het kapitalisme is niet in staat gebleken om maatschappelijke problemen op te lossen middels welvaart. Klimaatverandering, vervuiling, inkomensongelijkheid zijn er juist door ontstaan of verergerd. Je mag dus geld en geluk niet langer over 1 kam scheren. Welzijn gaat over maatschappelijke gezondheid en over economie die dienstbaar is aan sociale en ecologische doelen.

In het sociale ondernemen staat de maatschappelijke zaak voorop, winst maken kan maar is van secundaire betekenis. Er bestaan vele definities van Sociaal Ondernemerschap.  SOON ziet deze term als volgt: Sociale ondernemers pakken maatschappelijke thema’s aan door middel van nieuwe businessconcepten. Een sociaal ondernemer heeft als primair doel het creëren van maatschappelijke meerwaarde en doet dat op een ondernemende manier. Dat zijn ondernemers naar het hart van Ondernemerslatijn.

Is je interesse gewekt? Ben je klaar voor het nieuwe ondernemen? Klik dan voor meer informatie op -> Alle info opleiding of schrijf je hieronder in voor de opleiding.